ภาษาไทย   English

Username
Password
Remember
ลงทะเบียน
 
เปลี่ยนรหัสผ่าน
เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว
ลืมรหัสผ่าน
 
สินค้า
สั่ง Video On Demand
ดู Video On Demand
แจ้งการโอนเงินผ่านหน้าเว็บ
การสมัครสมาชิก
การเข้าเล่นเกม
วิธีการสร้างทัวนาเม้นท์
FAQ
Download
Links
บันทึกหมากรุกไทย
Sudoku Solver
Video
กติกาการเล่นหมากรุกไทย
กติกาการเล่นหมากป้อง
กติกาการเล่นหมากฮอส
กติกาการเล่นหมากรุกสากล
กติกาการเล่นหมากรุกจีน
กติกาการเล่นโชกิ
กติกาการเล่นโกะ
กติกาการเล่นโกโมคุ
กติกาการเล่นโอเทลโล่
กติกาการเล่น Crossword
กติกาการเล่น A-Math
กติกาการเล่น Sudoku
Bangkok Chess Club
Thailand Chess Association
Thai-Othello
Dindang Thai Chess Club
Go Thai Online
 
[ แสดงกระทู้ทั้งหมด ]


การแข่งขัน หมากรุกไทย หมากฮอส และ สกา ที่สนามหลวง ประจำปี 2552

รายละเอียดเกริ่น ฉบับย่อ ที่หนึ่ง

โดย : ประชาสัมพันธ์ Member [ 06/03/2009, 17:44:09 ]

ความคิดเห็นที่ : 1เกริ่น ฉบับย่อที่สอง การแข่งขัน ของ แต่ละประเภท วันที่เริ่มแข่งขัน จะไม่เหมือน กัน แต่ งานจะเริ่ม ตั้ง แต่ วันที่ 14 มี.ค.52 เป็นต้นไป

โดย : ประชาสัมพันธ์ Member   [ 06/03/2009, 17:46:07 ]

ความคิดเห็นที่ : 2เกริ่น ฉบับย่อที่สาม

โดย : ประชาสัมพันธ์ Member   [ 06/03/2009, 17:46:50 ]

ความคิดเห็นที่ : 3สมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
THAI SPORTS ASSOCIATION UNDER PATRONAGE
ประกาศ
เรื่อง เปิดรับสมัครแข่งขันกีฬาหมากกระดาน

-----------------------------------------------------

คณะกรรมการกีฬาหมากกระดานสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะจัดการแข่งขันหมากกระดานประเพณีไทย ประจำปี
2552 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
คณะกรรมการกีฬาหมากกระดานสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดโอกาสให้
นักกีฬาสามารถเข้าแข่งขัน
ประเภทบุคคลทั่วไปไม่จำกัดเพศ และอายุ
ประเภทเยาวชนไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 18 ปี
2. ประเภทกีฬา
2.1 หมากรุกไทยทั่วไป
2.2 หมากรุกไทยเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
2.3 หมากรุกไทยเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
2.4 หมากรุกไทยเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
2.5 สกาทั่วไป
2.6 หมากฮอสทั่วไป 2 แถว (8 ตัว)
2.7 หมากฮอสทั่วไป 3 แถว (12 ตัว)
2.8 หมากฮอสเยาวชน 2 แถว (8 ตัว) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
2.9 หมากฮอสเยาวชน 2 แถว (8 ตัว) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
2.10 หมากฮอสเยาวชน 2 แถว (8 ตัว) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
3. สถานที่แข่งขัน ณ เต็นท์การแข่งขัน มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
ตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. วันเวลาแข่งขัน ทำการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 14 มี.ค.52 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. เป็นต้นไป
แข่งขันเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันเวลาตามนัดหมาย (หมากรุกเยาวชน แข่งขันวันที่ 14,15 มี.ค.52 และ
หมากฮอสเยาวชน แข่งขันวันที่ 21,22, 28 ,29 มี.ค.52 )
5. กำหนดเปิด - ปิดรับสมัคร
5.1 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 12 มี.ค.52 เวลา 16.00 น.
5.2 ตั้งโต๊ะรับสมัคร ณ บริเวณเต็นท์เทศกิจ หน้าวัดมหาธาตุ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 28 ก.พ.,1มี.ค. ,7 มี.ค. และ 8 มี.ค.52 เวลา 09.00 – 15.00 น.
5.3 สมัครได้ที่ น.อ.บุญแสง มาลามาศ ร.น. โทร. 08-9010-1610, Email – boonsaeng_m@yahoo.com
5.4 สมัครได้ที่ น.ต.ดุสิต สายทวี ร.น. โทร. 08-9693-7967
5.5 สมัครได้ที่ ร.อ.โพธิ์ พรหมมา ร.น. โทร. 08-9897-4410
5.6 สมัครได้ที่ นายวีระศักดิ์ ลีลานภาศักดิ์ โทร. 08-9164-1193
5.7 สมัครได้ที่ นายรุ่งโรจน์ เอื้อกุศลสมบูรณ์ โทร. 08-1568-0206
6. กรรมการตัดสิน ใช้กรรมการตัดสินของสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
7. กติกาการแข่งขัน ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
8. รางวัล สมาคมกีฬาไทยฯ จัดรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันดังต่อไปนี้
8.1 หมากรุกไทยทั่วไปและสกา แต่ละกีฬาจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล 5,000.- บาท, 3,000.- บาท 2,000.- บาท และรางวัลชมเชยอีก 5 รางวัล
เงินรางวัล 1,500.- บาท,1,200.- บาท,1,000 บาท, 800.- บาท, 500.- บาท
8.2 หมากรุกไทยเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี แต่ละประเภทจะได้รับรางวัลถ้วย
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมเงินรางวัล 4,000.- บาท , 2,500.- บาท, 1,500.- บาท และรางวัลชมเชยอีก 5
รางวัล
เงินรางวัล 1,000.- บาท, 800.- บาท ,600.- บาท, 500.- บาท และ 400.- บาท
8.3 หมากรุกไทยเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี แต่ละประเภทจะได้รับรางวัลถ้วย
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมเงินรางวัล 3,000.- บาท , 2,000.- บาท, 1,000.- บาท และรางวัลชมเชยอีก 5
รางวัล
เงินรางวัล 800.- บาท,600.- บาท,500.- บาท, 400.- บาท และ 300.- บาท
8.4 หมากรุกไทยเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เงินรางวัล 2,000.- บาท , 1,500.- บาท,
800.- บาท 600.- บาท 500.- บาท, 400.- บาท ,300.- บาท และ 200.- บาท
บาท
8.5 หมากฮอสทั่วไปประเภท 2 แถว (8 ตัว) และ 3 แถว (12 ตัว)
แต่ละกีฬาจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมเงินรางวัล
เช่นเดียวกับหมากรุกไทยทั่วไปและสกา
8.6 หมากฮอสเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท 2 แถว (8 ตัว)
แต่ละประเภทจะได้รับถ้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมเงินรางวัลเช่นเดียวกับหมากรุกไทยเยาวชน
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
8.6 หมากฮอสเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ประเภท 2 แถว (8 ตัว)
แต่ละประเภทจะได้รับถ้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมเงินรางวัลเช่นเดียวกับหมากรุกไทยเยาวชน
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
8.7 หมากฮอสเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภท 2 แถว (8 ตัว)
ได้เงินรางวัลเช่นเดียวกับหมากรุกไทยเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
9. กำหนดจับสลากแบ่งสายแข่งขันหมากรุกไทย, สกา หมากรุกเยาวชน และหมากฮอส
เยาวชน ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 มี.ค.52 เวลา 16.00 น. ณ ห้องสินธูทัศนา 2 สโมสรราชนาวี กองทัพเรือ
10. ข้อกำหนดมารยาทนักกีฬาและผู้ชมการแข่งขัน นักกีฬาทั่วไปให้แต่งกายสุภาพ (ห้ามสวม
กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะเข้าแข่งขัน ) เยาวชนให้แต่งชุดนักเรียน ห้ามดื่มสุรา
สูบบุหรี่ในสนามแข่งขัน
ผู้ชมห้ามส่งเสียงรบกวนการแข่งขัน

จึงขอเชิญนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

(ลงชื่อ) นาวาเอก บุญแสง มาลามาศ
(บุญแสง
มาลามาศ) กรรมการหมากกระดานและกรรมการบริหาร

สมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดย : ประชาสัมพันธ์ Member   [ 06/03/2009, 17:56:00 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

สำหรับ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการแข่งขัน ให้ติดต่อสอบถาม ไปยังที่เบอร์ ที่ให้ไว้
เพื่อให้เข้าใจตรงกัน เพราะ เป็นงานร่วม การแข่งขัน หมากกระดานไทย ทั้ง หมากรุกไทย หมากฮอส และ สกาไทย
ซึ่งบางหมากกระดาน จะเริ่มต้นวันที่การแข่งขัน ไม่เหมือนกัน

โดย : ประชาสัมพันธ์ Member   [ 06/03/2009, 19:59:49 ]

ความคิดเห็นที่ : 5รายละเอียดหมากฮอส


๑. ค่าสมัครสมาชิก คนละ ๑๐๐ บาท ( สมาชิกกีฬาไทย ลงแข่งได้ ๒ ประเภท )

๒. หมากฮอส ๓ แถว ประชาชนทั่วไป และ เยาวชน ( ๓ รุ่น .... ๘ ตัว ) แข่งวันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๒

- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒


๓. หมากฮอส ๒ แถว ประชาชนทั่วไป แข่งวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๒

- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒


๔. ระบบการแข่งขัน

หมากฮอส ๓ แถว

๑. ใช้ระบบสวิส ( จำนวนรอบขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าแข่งขัน )

ในแต่ละรอบ แข่งขันกัน ๔ กระดาน ในแต่ละกระดานแต่ละฝ่ายใช้เวลา ๒๐ นาที

๒. รอบรองชนะเลิศ แข่งขันกัน ๖ กระดาน ในแต่ละกระดานแต่ละฝ่ายใช้เวลา ๒๐ นาที

นำอันดับ ๑ พบ อันดับ ๔

นำอันดับ ๒ พบ อันดับ ๓

ผู้ชนะเข้าชิงชนะเลิศ

ในรอบชิงชนะเลิศ แข่งขันกัน ๖ กระดาน ในแต่ละกระดานแต่ละฝ่ายใช้เวลา ๒๐ นาทีหมากฮอส ๒ แถว

๑. ใช้ระบบสวิส ( จำนวนรอบขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าแข่งขัน )

ในแต่ละรอบ แข่งขันกัน ๔ กระดาน ในแต่ละกระดานแต่ละฝ่ายใช้เวลา ๑๘ นาที

๒. รอบรองชนะเลิศ แข่งขันกัน ๖ กระดาน ในแต่ละกระดานแต่ละฝ่ายใช้เวลา ๑๘ นาที

นำอันดับ ๑ พบ อันดับ ๔

นำอันดับ ๒ พบ อันดับ ๓

ผู้ชนะเข้าชิงชนะเลิศ

ในรอบชิงชนะเลิศ แข่งขันกัน ๖ กระดาน ในแต่ละกระดานแต่ละฝ่ายใช้เวลา ๑๘ นาที


* ในรอบรองชนะเลิศ และ ชิงชนะเลิศ *


กรณี เสมอกัน ให้ผู้เล่นใช้กฎ เดินก่อนต่อเสมอเป็นแพ้ อีก ๒ กระดาน ผลัดกันขึ้น

ถ้าเสมออีก ให้ใช้กฎกระดานทองอีก ๑ กระดาน ตัดสินโดยผู้เล่นแต่ละฝ่ายเลือกตัวเบี้ยฝ่ายละ ๑ ตัว
ขึ้นมา

ซึ่งตัวเบี้ยนี้เรียก “ เบี้ยหัวใจ ” โดย เบี้ยหัวใจ ตัวนี้ “ ห้ามถูกกิน ” ถ้าถูกกิน
“ ถือว่าแพ้ ” โดยเสี่ยงทายว่าใครขึ้นก่อน ถ้าเสมออีกให้ต่ออีก ๑ กระดาน โดยผลัดกันขึ้น

โดย : ประชาสัมพันธ์ Member   [ 07/03/2009, 07:22:09 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

ผู้ที่สนใจ และ ต้องการสอบถามรายละเอียดต่างๆ วันและเวลา ที่สมัครและแข่งขัน กีฬา แต่ละประเภท กรุณาติดต่อ
ตามที่ได้แสดง ความคิดเห็นที่ 2และ อ่านรายละเอียด ความคิดเห็นที่ 3


** การแข่งขันหมากกระดานแต่ละประเภท จะเริ่มวันแข่งขันไม่ตรงกัน กรุณา ติดต่อสอบถาม
เพื่อให้เข้าใจถูกต้องและตรงกัน ***

โดย : ประชาสัมพันธ์ Member   [ 07/03/2009, 07:32:29 ]

ความคิดเห็นที่ : 7บรรยากาศการแข่งขัน ระดับเยาวชน

โดย : SAmut95 Member   [ 14/03/2009, 19:46:26 ]

ความคิดเห็นที่ : 8บรรยากาศการแข่งขัน ระดับเยาวชน

โดย : SAmut95 Member   [ 14/03/2009, 19:47:12 ]

ความคิดเห็นที่ : 9

ผลการแข่งขันหมากรุกไทยเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
ชนะเลิศ
ทัพฟ้า คำหน่อแก้ว จากจังหวัดเชียงใหม่
รองชนะเลิศอันดับ 1
ณัฐพนธ์ รัตนสีนุรางกูร จากจังหวัดเชียงใหม่
รองชนะเลิศอันดับ 2
ณัฐวีร์ ศักดิ์ศฤงคาร จากกรุงเทพฯ

ผลการแข่งขันหมากรุกไทยเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
ชนะเลิศ
รัชพล ธนโรจน์รุ่ง จากจังหวัดสมุทรปราการ
รองชนะเลิศอันดับ 1
วโรฒม์ คณานับ จากจังหวัดสมุทรปราการ
รองชนะเลิศอันดับ 2
ธนาพล ทัดสวน จากจังหวัดกาญจนบุรี

ผลการแข่งขันหมากรุกไทยเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ชนะเลิศ
ทินกฤต อรุณนันทพานิช จากกรุงเทพฯ
รองชนะเลิศอันดับ 1
ณัฐวุฒิ ศักดิ์ศฤงคาร จากกรุงเทพฯ
รองชนะเลิศอันดับ 2
ธนากร พรรคประพันธ์ จากจังหวัดตราด

โดย : SAmut95 Member   [ 14/03/2009, 19:56:11 ]

ความคิดเห็นที่ : 10

ปีหน้าอาจไปแข่งด้วยถ้าว่าง ปีนี้ติดงานครึ่งวัน
ขอให้เพื่อนๆ หมากรุก หมากฮอส และสกา
ใช้เวลาของการแข่งให้คุ้ม ปีนี้อาจไป กฟภ.
และป้าอร ถ้ามีเวลาต่อเนี่อง ไม่อยากโดด
แพ้ ชนะ ไม่สำคัญ (ยกให้เซียน) เราถนัด สกา ที่สุด
ด้วยความคาระวะ
Next year may go blank if the race. This half-day event next year.
Ask friends, chess and checkers สกา.
Time of the race this year may be worthwhile to กฟภ.
If your aunt and have time to เนี่ not want to jump.
Win or lose not important (give expert), we สกา most bold.
คา with the
ปาหนัน (Pahnan)

โดย : ปาหนัน___ Member - เบอร์ติดต่อ : 0893571138 -  [ 21/03/2009, 20:18:03 ]

ความคิดเห็นที่ : 11บรรยากาศการแข่งขันหมากฮอส ระดับเยาวชน

โดย : SAmut95 Member   [ 24/03/2009, 14:41:09 ]

ความคิดเห็นที่ : 12บรรยากาศการแข่งขันหมากฮอส ระดับเยาวชน

โดย : SAmut95 Member   [ 24/03/2009, 14:42:09 ]

ความคิดเห็นที่ : 13

คิดแต้มมากจนหัวเป็นสีทองเลย

โดย : Quu Member   [ 24/03/2009, 19:44:35 ]

New Opinion

ภาพประกอบ : ( ไม่เกิน 128 Kb)
จาก : *
Password : *
E-mail :
เบอร์ติดต่อ :
รายละเอียด :
Happy Very Happy Laughing Razz
Laugh Smile Smiley Lips
Wink Wink Angel Police
Tongue Kiss Cool Surprised
Shocked Embarassed Uundecided Twisted Evil
Sad Sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Angry Confused Mad Roll Eyes
Arrow Exclamation Idea Question
*

  *
 
 
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Power by SiamHosting.com
Copyright 2002-2016@www.ThaiBG.com (Thailand), All Rights Reserved