ภาษาไทย   English

Username
Password
Remember
ลงทะเบียน
 
เปลี่ยนรหัสผ่าน
เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว
ลืมรหัสผ่าน
 
สินค้า
สั่ง Video On Demand
ดู Video On Demand
แจ้งการโอนเงินผ่านหน้าเว็บ
การสมัครสมาชิก
การเข้าเล่นเกม
วิธีการสร้างทัวนาเม้นท์
FAQ
Download
Links
บันทึกหมากรุกไทย
Sudoku Solver
Video
กติกาการเล่นหมากรุกไทย
กติกาการเล่นหมากป้อง
กติกาการเล่นหมากฮอส
กติกาการเล่นหมากรุกสากล
กติกาการเล่นหมากรุกจีน
กติกาการเล่นโชกิ
กติกาการเล่นโกะ
กติกาการเล่นโกโมคุ
กติกาการเล่นโอเทลโล่
กติกาการเล่น Crossword
กติกาการเล่น A-Math
กติกาการเล่น Sudoku
Bangkok Chess Club
Thailand Chess Association
Thai-Othello
Dindang Thai Chess Club
Go Thai Online
 
[ แสดงกระทู้ทั้งหมด ]


เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักให้อะไรแก่ประชาชน

รายละเอียด

นสพ.มติชน
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ปีที่ 29 ฉบับที่ 10486

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักให้อะไรแก่ประชาชน

คอลัมน์ มุมบริการ

หลายท่านคงเกิดความสงสัยว่า เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่สำนักทะเบียนกำหนดขึ้นมานั้นหมายถึงอะไร
และสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง จุดเริ่มต้นของเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
นั้นเริ่มจากโครงการจัดทำเลขประจำตัวประชาชน
เพื่อนำไปจัดตั้งคลังข้อมูลประวัติทะเบียนราษฎรของประชาชนทั่วประเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งเก็บไว้ที่สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เพื่อจัดทำระบบมาตรฐานกลางในการใช้เลขประจำตัวแก่ประชาชน
โดยประชาชนแต่ละคนจะมีเลขประจำตัวประชาชนเพียงเลขเดียว
ตั้งแต่เกิดจนตายไว้ใช้อ้างอิงและพิสูจน์ตัวบุคคลในการติดต่อราชการ รวมไปถึงการทำธุรกรรมต่างๆ เช่น
การใช้สิทธิเลือกตั้ง การสมัครงาน การติดต่อธุรกิจการค้า
การทำนิติกรรมสัญญาและการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการหรือภาคเอกชน
นอกจากนั้นยังเป็นหลักฐานที่หน่วยงานต่างๆ ใช้ตรวจสอบบุคคลเพื่อประกอบการออกหนังสือสำคัญต่างๆ เฉพาะด้าน
เช่น บัตรประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาล ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือแม้แต่บัตรเครดิตประเภทต่างๆ
ซึ่งเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก สามารถประมวลผลข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออกมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย
ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบ พิสูจน์ ค้นหา ยืนยันและรับรองตัวบุคคลของประชาชนซึ่งสามารถทำได้ด้วยความรวดเร็ว
รวมทั้งยังเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตร
ตลอดจนการวางแผนด้านการปกครองพัฒนาและการป้องกันประเทศและการบริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประจำ
ตัวประชาชนด้วยระบบออนไลน์

ความหมายของเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แต่ละหลัก

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

หลักที่ 1 หมายถึงประเภทของบุคคลซึ่งมี 10 ประเภท ประกอบด้วย หมายเลข 1 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย
ซึ่งได้แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2527) หมายเลข 2 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย
ได้แจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2527) หมายเลข 3 ได้แก่
คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และมีที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม
2527 หมายเลข 4 ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และได้ย้ายเข้าทะเบียนบ้าน
ขณะยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชน (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 พฤษภาคม 2527) หมายเลข 5 ได้แก่
คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนในกรณีตกสำรวจหรือกรณีตกสำรวจหรือกรณีอื่นๆ หมายเลข 6
ได้แก่ ผู้ที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
แต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในลักษณะชั่วคราว หมายเลข 7 ได้แก่ บุตรของบุคคลหมายเลข 6 ซึ่งเกิดในประเทศไทย
หมายเลข 8 ได้แก่ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย คือ ได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
คนได้รับการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย และคนที่ได้รับสัญชาติไทย หมายเลข 0 หมายถึง
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ได้แก่ บุคคลที่มีถิ่นอยู่ในประเทศไทย แต่ไม่มีรายการในทะเบียน
เนื่องจากไปปรากฏหลักฐานยืนยันถิ่นกำเนิด หรือประวัติบุคคล
หรือมีหลักฐานไม่เพียงพอที่นายทะเบียนจะพิจารณาเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน หมายเลข 00 หมายถึง
คนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกประกาศอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี

หลักที่ 2 ถึงหลักที่ 5 หมายถึง รหัสสำนักทะเบียนที่ออกเลขประจำตัวประชาชนให้กับประชาชน

หลักที่ 6 ถึงหลักที่ 12 หมายถึง ลำดับที่ของบุคคลในแต่ละประเภทของแต่ละสำนักทะเบียน

หลักที่ 13 คือ ตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจำตัวประชาชนทั้งหมด

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักดังกล่าว จะใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้อีกนานัปการ เช่น การบริการด้าน
E-Service,Digital Signature ฯลฯ เป็นต้น

หน้า 22

โดย : เห็นมา Member [ 25/11/2006, 09:32:17 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

เคยเห็นมาตั้งนานแล้ว มีโค้ดให้ลองทดสอบกันครับ

เลขบัตรประชาชน :

โดย : ครอสการ์ด Member   [ 25/11/2006, 12:25:27 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

บัตรประชาชน ของผม 2345678901234
คุณพัน ตรวจ ให้หน่อยยยย....

โดย :  ตัวจิง Member   [ 25/11/2006, 15:52:45 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

แล้วเลขหลักที่ 13 ได้มันมาได้อย่างไร อธิบายด้วยงับ

โดย : Rapin_Pri Member   [ 27/11/2006, 08:49:41 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

ืทำแบบท่าน ครอสการ์ดทำยังไงอ่ะขอรับ ทำไม่เป็น...

โดย : Love_Pair Member   [ 27/11/2006, 18:31:33 ]

ความคิดเห็นที่ : 5

เป็น javascript
โค้ดคือ

<script language="javascript">
function checkID(id) {
if(id.length != 13) return false;
for(i=0, sum=0; i < 12; i++)
sum += parseFloat(id.charAt(i))*(13-i);
if((11-sum%11)%10!=parseFloat(id.charAt(12))) return false;
return true;
}
function checkForm() {
if(!checkID(document.form1.txtID.value))
alert('ผมรู้นะ...ว่าคุณมั่ว');
else
alert('ถูกต้องงงงงง');
}
</script>
<form name="form1" onsubmit="checkForm(); return false;">
เลขบัตรประชาชน : <input type="text" name="txtID" />
<input type="submit" value="ตรวจสอบ" />
</form>

โดย : เห็นมา Member   [ 27/11/2006, 18:37:42 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

ผมลองพิมพ์ดูแล้ว มันก็ขึ้นแบบที่ ท่านเห็นมา พิมพ์ไว้อ่ะขอรับ ไม่เห็นขึ้นแบบท่าน ครอสเลยอ่ะขอรับ

โดย : Love_Pair Member   [ 27/11/2006, 18:45:12 ]

ความคิดเห็นที่ : 7

ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้เขียนเว็บ
Love_Pair เรียนวิศว. คงไม่อยากที่จะเรียนรู้
อันดับแรกน่าจะเป็น HTML ก่อน

เลขบัตรประชาชน :

โดย : เห็นมา Member   [ 27/11/2006, 18:50:14 ]

ความคิดเห็นที่ : 8

แป่ว...มิเป็นไรขอรับ เด๋วกระผมจะลองทำ มั่วๆดู...(ยังไม่รู้จริงๆนะเนี่ยขอรับ)

ขอบคุณมากคร้าบ

โดย : Love_Pair Member   [ 27/11/2006, 18:53:05 ]

ความคิดเห็นที่ : 9

ไม่รู้ว่า ป่านนี้ทำได้หรือยัง
อธิบายให้ทำได้อย่างง่ายๆ ก็แล้วกัน

1. เปิด notepad ขึ้นมา
2. ก๊อปปี้โค้ดใน ความคิดเห็นที่ : 5 ไปวางไว้
3. save ให้นามสกุลเป็น html เช่น Love_Pair.html
4. เปิดไฟล์ Love_Pair.html ที่เซฟไว้

แม้จะไม่ถูกหลักวิชานัก แต่พอกล้อมแกล้มได้ และคงพอให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมขึ้นอีกนิด


โดย : เห็นมา Member   [ 30/11/2006, 15:33:32 ]

ความคิดเห็นที่ : 10

งงอ่ะ!!!!แร้วเล่นในไอโฟนอ่ะค่ะ. จะCopyไปไว้ที้ไหน. แร้วSaveที่ไหน!!!!

โดย : Tukta27Tukta Member - เบอร์ติดต่อ : 0896875691 -  [ 26/09/2013, 07:40:53 ]

ความคิดเห็นที่ : 11

1100800939732. รบกวน ตรวจเลขบัตรประจำตัวประชาชนนี้ให้หน่อยนะคะ. เพราะเหมือนจะหยิบ ไอโฟนไปผิดเครื่อง
หรืออาจจะสลับกันที่ร้านซ่อม. ขอชื่อ -ที่อยุ่ด้วยนะ /////ขอบพระคุนมากค่ะ^^

โดย : Tukta27Tukta Member   [ 26/09/2013, 07:46:28 ]

New Opinion

ภาพประกอบ : ( ไม่เกิน 128 Kb)
จาก : *
Password : *
E-mail :
เบอร์ติดต่อ :
รายละเอียด :
Happy Very Happy Laughing Razz
Laugh Smile Smiley Lips
Wink Wink Angel Police
Tongue Kiss Cool Surprised
Shocked Embarassed Uundecided Twisted Evil
Sad Sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Angry Confused Mad Roll Eyes
Arrow Exclamation Idea Question
*

  *
 
 
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Power by SiamHosting.com
Copyright 2002-2014@www.ThaiBG.com (Thailand), All Rights Reserved